Katsaus menneeseen vuoteen 2022

Vuosi 2022 oli monella muotoa poikkeuksellinen ja haastava. Korona-pandemian odotettiin helpottavan, ja sen myötä maailmantalouden ja globaalien toimitusketjujen palautuvan takaisin lähemmäksi kohti normaalia. Ukrainan sodan myötä nämä odotukset jäivät toteutumatta ja Euroopaan iski uudenlaisia kriisejä: sota Ukrainassa, koko mannerta koetteleva laaja energiakriisi sekä inflaation ja korkotasojen nopea nousu.  

Ei mitään niin huonoa, etteikö jotain positiivistakin. Kohdatut kriisit ovat kirkastaneet energia-alan merkityksen modernille yhteiskunnalle. Alan uusiutuminen näyttäytyy nyt erinomaisessa valossa, kun aikaisemmat panostukset uusiutuvaan sähköntuotantoon tarjoavat fossiilivapaan tuotannon lisäksi energiaomavaraisuutta. Energiakriisi on osoittanut myös innovaatioiden tarpeen alalla: sähkömarkkinoiden hintavolatiliteetti kannustaa innovoimaan sekä energiavarastoihin, kulutuksen ohjaukseen että tuulivoimasta irrallaan olevaan uusiutuvaan tuotantoon. 

Kaksi irtautumista, yksi uusi salkkuyhtiö  

Kuluneen vuoden aikana Grid.vc irtautui kahdesta eri salkkuyhtiöstään. Myimme sähköautojen latureita kehittävän Unified Chargers yhtiön suomalaiselle energia-alan pörssiyhtiö Enersenselle. Grid.vc:n ja Unified Chargersin muiden alkuvaiheen rahoittajien kanssa yhtiö sai ensimmäiset tuotteensa markkinoille ja siten todistettua tuotteensa toimivuuden ja menekin markkinoilla. Seuraavaa kasvuhyppyä varten yhtiölle oli tärkeää saada leveämpiä taloudellisia harteita, joiden turvin jatkaa liiketoimintansa kehittämistä – etenkin kilpailijat operoivat suurempien taloudellisten resurssien turvin. Unified Chargersin myynti Enersenselle oli Grid.vc:n historian ensimmäinen ”exit” ja merkittävä virstanpylväs rahaston toiminnassa: osoitimme että salkkuyhtiömme kiinnostavat ostokohteina alalla toimivia yhtiöitä, ja että kykenemme tukemaan salkkuyhtiöitämme läpi yrityskauppaprosessin aina onnistuneeseen lopputulokseen asti.  

Hieman Unified Chargersin myynnin jälkeen irtauduimme toisesta salkkuyhtiöstämme, Ai4:stä. Ai4 kehittää mobiili-lidar teknologiaa, jonka avulla voidaan kustannustehokkaasti kartoittaa esimerkiksi jakeluverkkoja. Grid.vc:n rahoituksen turvin yhtiö sai kehitettyä ensimmäisen tuotteensa markkinoille ja käyttöön Yhdysvalloissa, jossa sitä käytetään Kalifornian jakeluverkkojen kartoittamiseen kasvillisuuden osalta. Suomalaislähtöinen energiayhtiöiden ns digital twin ratkaisuja kehittävä Sharper Shape osti yhtiön lisätäkseen sen osaksi omaa, jo suhteellisen kattavaa, palvelukokonaisuuttaan. Näin Sharper Shape sai nopeasti uniikin datanhankintakanavan omaan palvelukokonaisuuteensa, ja Ai4 mahdollisuuden myydä kehittämäänsä teknologiaa Sharper Shapen olemassa oleville asiakkaille. Kaupan myötä Sharper Shapesta tuli Grid.vc:n salkkuyhtiö, jonka kehitystä jäämme mielenkiinnolla seuraamaan. Digitalisaation lisääntyessä energia-alalla, uskomme fyysisen infrastruktuurin hallinnointiin ja ylläpitoon liittyvien ohjelmistopohjaisten ratkaisujen menestykseen tulevaisuudessa.  

Uusi energiayhtiö mukaan Grid.vc toimintaan  

Nopeasti muuttuvat energiamarkkinat, sekä toimialan taustalla jatkuvasti jylläävä energiamurros toimivat kannusteena energiayhtiöille panostaa tulevaisuuden innovaatioihin. Luomalla katsetta tulevaisuuteen uusien alalle tulevien teknisten innovaatioiden ja liiketoimintamallien kautta, voivat energiayhtiöt sopeutua muutokseen jo ennalta, ja parhaimmillaan olla itse muutoksen airueena hyötyen siitä itse.  

Kuluneen vuoden aikana Grid.vc:n toimintaan liittyi uusi energiayhtiö, kun Keuruun Energia lähti rahastomme taustalle sijoittajaksi. Odotamme vielä uusien energiayhtiöiden liittyvän mukaan Grid.vc:n toimintaan alkaneen vuoden aikana.  

Kurkistus lähitulevaisuuteen 

Grid.vc:n salkunhoitajat ovat analysoineet suuren määrän potentiaalisia sijoituskohteita vuoden 2022 aikana ja identifioineet muutamia houkuttelevia sijoituskohteita – toivomme pian voivamme kertoa uutisia uusista salkkuyhtiöistä. 

Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa menestystä alkaneelle vuodelle 2023.  

13.04.2023
We are happy to announce our latest investment in CeLLife Technologies Oy, a Finnish deep-tech startup focusing on battery testing, analytics and recycling. CeLLife's innovative technology allows faster and more accurate testing of individual battery cells, thus enabling use of second-life batteries with greater confidence and cost-effectiveness.
28.02.2023
Grid.vc has made its first ever investment in an Estonian start-up, Bioreactor Oü. Bioreactor develops cloud-controlled micro bioreactors for decentralized heat and power generation. The innovative biomass gasification combined with deep learning and digital twin technology enables cost-effective and sustainable energy solutions for households while deriving extra revenues from the increasingly volatile wholesale power markets.
09.01.2023
Grid.vc pääsee aloittamaan uuden vuoden uudesta tilanteesta. Vuoden 2022 aikana irtauduimme kahdesta sijoituskohteesta ja saimme yhden uuden sijoittajan. Nämä vahvistivat uskoa konseptimme toimivuuteen ja mahdollisuuteen tehdä uusia kannattavia sijoituksia. Tältä pohjalta tulemme vuoden aikana nostamaan hallinnoitavien varojen määrää ja tekemään muutaman uuden sijoituksen energiatoimialan murrosta nopeuttaviin teknologioihin.
09.11.2022
Grid.vc portfolio company Ai4 Technologies was acquired by Sharper Shape, a US based growth company with Finnish roots offering a holistic and proactive approach to utility asset and vegetation management. The transaction was executed via share transfer - making Sharper Shape Group Inc the newest portfolio company for Grid.vc.